Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te erkennen, accepteren en na te leven, ook indien inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij vooraf en schriftelijk anders is overeengekomen. De minimumleeftijd om een ​​bestelling te plaatsen is 18 jaar.

 

Naam

 

De naam en webshop “Dvanti Home Ideas Home Ideas” is eigendom van

Karfil BVBA.

Steenwagenstraat 40

B-1820 Melsbroek

+32-473.92.97.79

info@Dvanti Home Ideas.be

BTW-nummer: BE 0886.527.738

KvK-nummer 0886527738

 

Bestellingen

 

Bestellingen worden geaccepteerd en verwerkt volgens onze mogelijkheden en beschikbaarheid. De klant ontvangt een schriftelijke orderbevestiging met alle transactiegegevens.

 

Bestelde goederen kunnen niet worden geannuleerd. Alle goederen worden geleverd zoals beschreven in de orderbevestiging.

 

De kleur van de stof kan enigszins afwijken, afhankelijk van de door de klant gebruikte soft- en hardware en/of de instellingen.

We gebruiken uitsluitend professioneel beeldmateriaal om een ​​realistische weergave van onze producten te geven.

 

Prijzen, leveringsvoorwaarden en eigendom

 

Al onze prijzen zijn inclusief btw. Prijzen vermeld op onze website zijn contractueel, tenzij in geval van overmacht.

 

Leveringstermijnen zijn strikt indicatief. Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) kan niet aansprakelijk worden gesteld bij overschrijding van de voorziene indicatieve leveringstermijn.

 

Indien een bestelling buiten België geleverd moet worden, zal Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) optreden als exporteur en de klant als importeur. Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aangeven van lokale of nationale belastingen en bijdragen.

 

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de respectievelijke verschuldigde facturen.

 

 

Recht op afstand

 

Binnen 14 werkdagen heeft de klant het recht om afstand te doen van een aankoop, zonder betaling van enige vergoeding of mededeling van enige rechtvaardiging, volgens het Europese recht van afstand.

De reden van retour hoeft dus niet te worden vermeld, maar kan voor ons nuttig zijn om onze diensten en aanbiedingen te verbeteren.

 

Verzendkosten om het product te retourneren zijn voor rekening van de klant.

 

Neem contact op met Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) voordat u het product retourneert.

 

Voorwaarden:

Een product kan alleen worden geretourneerd als het voldoet aan onze voorwaarden en eisen voor retournering. Zo niet, dan kan uw retourverzoek worden geweigerd:

▪    De producten moeten onbeschadigd en ongebruikt zijn.

▪    De producten moeten in de originele onbeschadigde verpakking worden geretourneerd. nl

 

Uitzonderingen:

Het recht op afstand is niet van toepassing op:

▪    Niet-standaard of aangepaste producten

▪    Producten die beschadigd, gebruikt of niet compleet zijn.

▪    Zakelijke klanten die btw moeten betalen

 

Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

Klachten

 

Elke klacht moet binnen 3 werkdagen aan Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) worden gericht. Na deze termijn worden de geleverde goederen als geaccepteerd beschouwd.

 

In geval van weigering van de klant om de goederen in ontvangst te nemen, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de klant, tot volledige betaling.

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zullen de zaken enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken in de jurisdictie van Brussel België.

 

Betalingen

Al onze facturen zijn online of via overschrijving betaalbaar.